2017 - Koło Wronki

Przejdź do treści

Menu główne:


14.11.2017 w sali sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego odbyła się konferencja dotycząca rozwoju pszczelarstwa w Wielkopolsce. Tematyka spotkania obejmowała:

  • wystąpienie pana Waldemara Kudły Prezydenta Polskiego Związku Pszczelarskiego - "Bioróżnorodność - pszczele pastwiska";

  • wystąpienie pana Piotra Walkowskiego Prezesa Wielkopolskiej Izby Rolniczej - "Wspólne inicjatywy edukacyjne - szansą dla pszczół";

  • wystąpienie pani Izabeli Witkiewicz - omówiła program wsparcia dla JST w zakresie zadrzewień;

  • wystąpienie pana Jana Grzesiek Radnego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego - omowił programy realizowane w Wielkopolsce wspomagające pszczelarstwo (Smaki Wielkopolski: inwestowanie w targowiska, rozwój agroturystyki, projekt - pięknieje Wielkopolska wieś)

  • dyskusja uczestników.

 Z ramienia RZP w konferencji uczestniczyli: Prezes RZP, członkowie Zarządu i  KR,  prezesi i przedstawiciele kół (koło wronki reprezentowało 4 pszczelarzy ).


03-09-2017
w kościele p.w św. Krzyża i św. Michała w Biezdrowie odprawiona została Msza  Święta w intencji Rolników, Sadowników, Działkowców i Pszczelarzy. W Mszy Św. odprawianej przez gospodarza parafii uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych, delegacje sołectw, przedstawiciele kółek i organizacji związanych z rolnictwem działających w Gminie Wronki.


Festyn z okazji Dnia Dziecka na Osiedlu Na Górce
11.06.2017

07-02-2017       SPOTKANIE Z PSZCZELARZEM
Z inicjatywy władz Wronek i Fundacji Femina-Project, w styczniu 2017 roku
rozpoczął działalność dom dziennego pobytu dla seniorów. Tymczasowo funkcjonuje on w Ośrodku Pomocy Społecznej we Wronkach przy ul. Powstańców Wielkopolskich. W ramach organizowanych dla seniorów zajęć przedstawiciele Koła Pszczelarzy Wronki wzięli udział w pogadance na temat pszczelarstwa. Pszczelarze opowiadali: o historii koła, pracy pszczół, sposobie wytwarzania miodu, praktycznym zastosowaniu produktów pszczelich. Wszyscy uczestnicy mogli spróbować miodów z lokalnych pasiek. Docelowo projekt przewiduje również objęcie opieką osób starszych nie mogących poruszać się poza mieszkaniem, a także wsparcie dla osób opiekujących się osobami starszymi (grupa samopomocowa, konsultacje z geriatrą, psychologiem, terapeutą itp.).

 
Copyright 2019. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego