2015 - Koło Wronki

Przejdź do treści

Menu główne:

XXXIII Ogólnopolskie Dni Pszczelarza
W dniach 11 - 13 września br. w Wałczu odbyły się  XXXIII Ogólnopolskie Dni Pszczelarza,  w  programie uroczystości: msza, wręczenie odznaczeń państwowych, wręczenie honorowych wyróżnień nadawanych przez Polski Związek Pszczelarski za szczególnie wybitne zasługi w pracy i działalności pszczelarskiej oraz wkład w ochronę środowiska naturalnego, wystawy, seminaria popularno-naukowe, kiermasz artykułów pszczelarskich, ekologicznych i stoisk promujących region, przemarsz przez miasto pocztów sztandarowych, występy artystyczne, zabawa taneczna oraz możliwość degustacji miodów i potraw regionalnych. To także okazja do wymiany doświadczeń i zapoznania się z nowinkami technologicznymi wykorzystywanymi przy pracy w pasiekach. Pszczelarze z koła uczestniczyli w imprezie 12.09.2015. W trakcie uroczystości Statuetkę pomnika ks. dr Jana Dzierżona – otrzymał Pisarek Edward, z rąk Prezydenta Polskiego Związku Pszczelarskiego - Tadeusza Sabata, wyróżnienie odebrała żona Władysława.

Święto plonów
W niedzielę 23 sierpnia  członkowie koła wzięli udział w tradycyjnej mszy dziękczynnej za plony odprawionej w Sanktuarium Krzyża Świętego w Biezdrowie. Uroczystą liturgię sprawował gospodarz parafii. W Mszy Św. uczestniczyli  przedstawiciele władz samorządowych Gminy Wronki, delegacje sołectw, przedstawiciele kółek i organizacji związanych z rolnictwem (sadownicy, ogrodnicy i pszczelarze) działających w Gminie Wronki.  W czasie mszy odbył się obrzęd poświęcenia przyniesionych przez delegacje sołectw wieńców dożynkowych. Pszczelarze z Koła Pszczelarzy Wronki dziekując Bogu za miniony rok jako wotum dziękczynne ofiarowali świece ołtarzowe wykonane z wosku pszczelego, pyłek oraz najczęściej produkowane w regionie gatunki miodów. Po mszy z inicjatywy Rady Sołeckiej i Koła Gospodyń Wiejskich w Biezdrowie odbyło się spotkanie zaproszonych delegacji.

05-07-2015 - upał nie był przeszkodą odbyło się kolejne w tym roku spotkanie członków koła:

 • Pan Edmund Dymek miał okazję zaprezentować uczestnikom spotkania przyznany przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego Złoty Krzyż Zasługi. Gratulujemy odznaczenia;

 • wydano zamówione leki do zwalczania warrozy;

 • omówiono stosowanie zasad higieny w gospodarstwie pasiecznym;

 • odbyła się także krótka dyskusja na tematy: podziału składek oraz hodowli matek Buckwast

22 czerwca 2015 - Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Poznań z siedzibą we Wronkach pod przewodnictwem Mariusza Makówki zorganizował „Dni Pola”, połączone z samochodowym objazdem pól i gospodarstw z terenu naszej gminy.  Przy organizacji tego wydarzenia pomogła  Rada Sołecka Kłodziska. Jednym z punktów programu było zwiedzanie zlokalizowanego w Pożarowie gospodarstwa pszczelarskiego  - pasieki należacej do członka Koła Pszczelarzy Wronki. Pan Edward Pisarek zaprezentował swoją pasiekę i opowiedział o swojej działalności, która trwa nieprzerwanie od 60 lat!
   <<<Pełna relacja >>>

15 Maj 2015, XXVII Krajowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych - Poznań

W dniu 15 maja 2015 r. odbyło się uroczyste seminarium związane z obchodami czterdziestolecia hodowli pszczół w Polsce z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, środowiska naukowego oraz hodowców i pszczelarzy. Podczas Seminarium zostały wręczone odznaczenia za zasługi w działalności na rzecz rozwoju pszczelarstwa w Polsce nadane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Bronisława Komorowskiego.
Złote Krzyże Zasługi otrzymali:
Pan Jerzy Smotera (po raz drugi), Pan Edmund Dymek, Pan Krzysztofa Loca.
Odznaczenia wręczała
Pani Zofia Szalczyk - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Zaproszeni goście otrzymali także medale okolicznościowe z okazji 40 lat hodowli pszczół w Polsce.

17.05.2015 - spotkanie zdominował temat:
Jak egzekwować prawo w przypadku nieprawidłowego wykonywania oprysków.

 • każdy oprysk ma szkodliwy wpływ na ludzi i owady zapylające;

 • najsilniejsze przypadki podtruć stwierdzono w pobliżu upraw na których zastosowano opryskiwacze wirnikowe,

 • nastawiamy się na działania profilaktyczne (spotkania z rolnikami, apele, ulotki, artykuły),

W przypadku stwierdzenia ostrych zatruć:

 • występujemy do właściwego dla usytuowania pasieki Urzędu Gminy o powołanie Komisji,

 • fakt wytrucia zgłaszamy na policję,

 • informujemy inspektorat PIORiN oraz ARR.

Spotkanie 17.04.2015
Przyjęto informację  z WZD w Chodzieży

 • fundusz interwencyjny - przedstawienie wstępnego projektu

 • opinie kół w sprawie składek

 • stan przygotowań do Dni Pszczelarza

Prezentacja szkolenia: "Choroby zakaźne czerwiu"

13.03.2015  odbył się  Walny Zjazd Delegatów Regionalnego Związku Pszczelarzy Wielkopolski Północnej w Chodzieży. Zjazd otworzył Prezes RZP - Walenty Pawłowski. Na Przewodniczącego Zjazdu jednogłosnie wybrano Józefa Majchrzaka. Po dyskusji nad przedstawionymi sprawozdaniami  (Prezesa, Skarbnika, Przedodniczącego KR oraz Przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego) Delegaci udzielili Zarządowi RZP absolutorium. Zatwierdzono budżet oraz plan pracy na 2015. Prezes RZPWP w imieniu zespołu organizacyjnego  przedstawił informację o stanie przygotowań do XXXIII Ogólnopolskich Dni Pszczelarza w Wałczu (program obchodów).

W dniu 08.03.2015 w świetlicy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wronkach odbyło się  pierwsze w 2015 spotkanie Koła:
przyjęto sprawozdania: Prezesa; Skarbnika oraz Przewodniczącego KR,

 •  zatwierdzono plan pracy na 2015,

 •  zatwierdzono druk ulotek propagujących ochronę owadów zapylających.

Ponadto omówiono:

 • stan pasiek po okesie zimowli: zwrócono uwagę na konieczność pomocy pszczołom w prawidłowym rozwoju wiosennym (dostarczenie potrzebnej ilości wody, kontrola zakarmienia, właściwe ocieplenie gniazd). Biorący udział w dyskusji nie zgłaszali problemów z zimowlą pszczół. Osyp rodzin - poniżej średniej z lat ubiegłych.

 • konieczność przygotowania się do naturalnych metod walki z warrozą (kontrola osypu, podawanie ziół, stosowanie ramek pracy)

 
Copyright 2019. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego